JAPANESE精品中国少妇
<menuitem id="jlfhb"><dl id="jlfhb"><address id="jlfhb"></address></dl></menuitem><thead id="jlfhb"><ruby id="jlfhb"><address id="jlfhb"></address></ruby></thead>
<var id="jlfhb"></var><var id="jlfhb"><dl id="jlfhb"></dl></var>
當前位置:佛像廠 > 金剛藏菩薩雕塑

金剛藏菩薩雕塑

金剛藏菩薩,屬于菩薩像,其雕塑像可采用石材雕刻、銅料鑄造、玻璃鋼彩繪等材質工藝進行制作?,F為您呈現2張金剛藏菩薩高清圖片,如果您也要選購金剛藏菩薩雕塑,歡迎聯系我們,支持按圖定制。質優價廉,誠信可靠。

金剛藏菩薩的簡介

賢劫十六尊之一,其名常出現于諸大乘經典中,于華嚴經第六會十地品,特舉為上首。十地經論卷一(大二六·一二四上):‘何故名金剛藏?藏即名堅,其猶樹藏,又如懷孕在藏,是故堅如金剛,名金剛藏。是諸善根,一切余善根中,其力最上,猶如金剛,亦能生成人天道行,諸余善根所不能壞,故名金剛藏?!? 金剛藏菩薩石雕/銅雕/玻璃鋼雕塑像廠家定制圖片之“金剛藏菩薩銅鎏金雕塑”金剛藏菩薩銅鎏金雕塑(圖片大?。?03.46KB | 圖片尺寸:500*670px)

此菩薩于大日經卷一具緣品、諸佛境界攝真實經卷上及無量壽供養儀軌中,皆名為金剛薩埵;于文殊寶藏陀羅尼經中,則指文殊菩薩;于理趣釋卷下,指虛空藏;于略出念誦經卷三,為金剛寶、金剛利之異名;于三卷本教王經卷二,稱為金剛寶。又據陀羅尼集經卷七載,金剛藏為金剛薩埵之化身。 金剛藏菩薩石雕/銅雕/玻璃鋼雕塑像廠家定制圖片之“金剛藏菩薩銅雕”金剛藏菩薩銅雕(圖片大?。?59.07KB | 圖片尺寸:500*704px)

(菩薩)Vajragarbha,金剛界賢劫十六尊中之一。華嚴經說金剛藏菩薩十地品。此菩薩明王,現忿怒身,或持金剛杵以伏惡魔,謂之金剛藏王。

(術語)處胎經所說八藏之一。結集等覺菩薩于金剛心位斷極微細無明以證佛果之法門者。三藏法數三十一曰:“金剛藏者,謂佛所說等覺菩薩修因感果法,以其破惑之智最為堅利,能斷極后微細無明之惑,故名等覺菩薩,為金剛心是也?!?

(名數)凡密教有四種之金剛藏,百八名贊以文殊為金剛藏,理趣經以虛空藏為金剛藏,又以金剛薩埵為金剛藏,陀羅尼集經八有金剛部之金剛藏。即同名異體四種也。楞嚴經所說之金剛藏王菩薩為此中第四云。

虛空藏菩薩 金剛藏菩薩 金剛薩埵佛是不是一個人?

佛教中菩薩的名稱在不同的佛經中有不同的叫法。明確地告訴你,金剛薩埵是報身名,一般的菩薩我們是叫法身名,還有所有佛菩薩隨機示現的化身名。

此菩薩于大日經卷一具緣品、諸佛境界攝真實經卷上及無量壽供養儀軌中,皆名為金剛薩埵;于文殊寶藏陀羅尼經中,則指文殊菩薩;于理趣釋卷下,指虛空藏;于略出念誦經卷三,為金剛寶、金剛利之異名;于三卷本教王經卷二,稱為金剛寶。又據陀羅尼集經卷七載,金剛藏為金剛薩埵之化身。

其實大日如來(法身名),在金剛界現身說法的化身就是金剛薩埵,難道說大日如來就是金剛薩埵嗎?其實不是,大日如來是所有佛共用的法身,所有佛菩薩皆源于此,所以化身金剛薩埵沒有不可以。如此看來,在各種經云中,許多菩薩化身金剛藏,是完全可以的,因為此時的金剛藏只是泛稱,不是一法身一報身一化身身身對應的唯一。

所以,金剛藏和金剛薩埵是同一個報身,同體異名,沒有區別。虛空藏菩薩報身是金剛幢薩埵,所以你懂的。

金剛藏菩薩心咒

如要持佛咒,可持愣嚴神咒,如是在家信士,未出家,娶妻生子,吃肉者,可持準提咒。受持楞嚴神咒,感得金剛藏王菩薩護持。

爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩,在大會中即從座起,頂禮佛足,而白佛言:世尊!如我等輩所修功業,久成菩提,不取涅槃,常隨此咒,救護末世修三摩提正修行者。世尊!如是修心求正定人,若在道場,及余經行,乃至散心游戲聚落,我等徒眾,常當隨從侍衛此人。

準提菩薩和金剛藏菩薩是同體異名嗎?

是不同的化現而已。從佛教最高義理講,一切佛菩薩都是同體異名。

電話咨詢
150-3114-4680
微信咨詢
掃一掃快速獲取報價
返回頂部
JAPANESE精品中国少妇,国产 亚洲熟妇,四川老熟妇乱子XX性BBW,各种少妇正面BBW撒尿